汉中- 汉中新闻- 汉中门户网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
还可输入 200 个字符
中同行: 肉),然后辩(遍)淆(尊)。主人未辩(吃完),客不虚口(漱口)。 (礼记)
昨天 12:06 回复|
中同行: 客若降等(让)执食(端碗)兴辞(站立说话),主人兴辞于客,然后客坐。主人延(劝)客祭(祭先也,君子有事不忘本也):祭食(首祭饭食,再祭先进之食),祭所先进,淆(肉带骨)之序,遍祭之。三(三口)饭,主人延客食胾(肉),
昨天 12:05 回复|
中同行: 行),而从邪以求进,故有隐有不隐(求不得则隐,求得则不隐).其行法士也(邪_其行能为士所效法吗?)?迺夫议上,则不取也(上不取,以其无能也).夫上不谏上,下不顾民,退处山谷,婴不识其何以为成行义者也.
昨天 12:04 回复|
中同行: 曾子问:古者尝有上不谏上,下不顾民,退处山谷,以成行义(高义)者也?晏子对曰:察其身无能也,而托乎不欲谏上,谓之诞意(妄言)也.上惛乱,德义不行,而邪辟朋党,贤人不用,士亦不易其行(不改上之乱行)
昨天 12:03 回复|
中同行: 一切在心,自觉之心.往真善美呢,或往魔鬼路?在自心选择,有自觉反省,一切将往善地
前天 12:04 回复|
中同行: 凡进食之礼,左淆(肉带骨)右胾(肉),食(饭食)居人之左,羹居人之右。脍炙处外(细切烧烤远些),醯酱处内,葱〈棛,月改木〉处末(蒸葱置醯酱左边),酒浆处右。以脯(肉干)修置者,左朐(弯曲)右末(直)。
前天 12:04 回复|
中同行: 仲尼曰:古之人,外化(顺时而为)而内不化(心宁静),今之人,内化(心游移)而外不化(僵化不动)。与物化者(随物变化),一不化(内心宁静)者也。安化安不化(安于变化和宁静),安与之相靡(安于随顺),必与之莫多(不增益)。
前天 12:03 回复|
中同行: 无量寿经:当自端心当自端身,耳目口鼻皆当自端,身心净洁与善相应,勿随嗜欲不犯诸恶,言色当和身行当专,动作瞻视安定徐为. /按:温良恭俭让,深于诗礼乐教也,诗曰: 淑人君子,其仪不忒,其仪不忒,正是四国.
3 天前 回复|
中同行: 皇侃:礼身经为大夫者,得称为夫子/正义:政者正也,时人君有大政事,皆就夫子咨度之./吴嘉宾:温良恭俭让是诚于不干人之政也,则入人之国,无有疑且忌焉者./谢氏:学者观于圣人威仪之间,亦可以进德矣.
3 天前 回复|
中同行: 礼记:温柔敦厚诗教也,其失在愚.疏通知远书教也,其失在诬.恭俭庄敬礼教也,其失在烦.广博易良乐教也,其失在奢.絜静精微易教也,其失在贼.属辞比事春秋教也,其失在乱./陈冠学:温良恭俭让遂成为中国学人万世之典型.
3 天前 回复|
中同行: 译:子禽问子贡:老师到一个城邦,必定参闻政治,是求得的呢?或邦君主动给予参加的呢?子贡说:是老师温良恭俭让的德仪涵养得到的.老师获得参政,和一般人是不一样的./南怀瑾:温良恭俭让集古代文化大成,是救世救人涵养
3 天前 回复|
中同行: 子禽问于子贡曰:夫子至于是邦也,必闻其政,求之与?抑与之与?子贡曰:夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与! //注:温,和厚.良,易直良善.恭,庄敬.俭,节制.让,谦逊.
3 天前 回复|
中同行: 悲夫,世人直谓物(哀乐)逆旅(旅社)耳!夫知遇而不知所不遇,能能(能做到的)而不能所不能。无知无能者,固人之所不免也。夫务免乎人之所不免者,岂不亦悲哉!至言去言,至为去为。齐知之所知,则浅矣!
5 天前 回复|
中同行: (仲尼曰)圣人处物不伤物。不伤物者,物亦不能伤也。唯无所伤者,为能与人相将(送)迎。
5 天前 回复|
中同行: 侍食于长者,主人亲馈(夹菜),则拜而食;主人不亲馈,则不拜而食。共食不饱(不只顾自己吃饱),共饭不泽手(手清洁_手抓?)。
5 天前 回复|
中同行: 名子者不以国(为后难讳),不以日月,不以隐疾,不以山川。男女异长(各有排行)。男子二十,冠而字(敬名另取字)。父前,子名;君前,臣名(父母君前唤名)。女子许嫁,笄(盘发)而字。 (礼记)
7 天前 回复|
中同行: 超越(无)思想的感受能力,大师才有(周达夫)//若无仁慈引发出来>都不能算大师///超越或无思想是全方位的能力,这是痛苦的成长得来的(周达夫)//是的,真实的淬链,才能成就真生命学养
7 天前 回复|
中同行: 一切苦难灾难,我们都可以从正心 天良和天然去寻求解缓
2017-3-15 11:43 回复|
中同行: 正义_是不会去创造新的受难,也不会去消费前人的苦难,而是去结束历史的灾难! (薛承泰)///正义前提是真诚清明仁慈平等之心
2017-3-15 11:42 回复|
中同行: 人工智能将会毁掉人类(霍金)//不只是人工智能,现在人类智能都会毁掉人类,除非奉行,天良和天然的圣人仁爱文化
2017-3-15 11:42 回复|
返回顶部